Ознака: Borislav Pelević

Opiši Borislava Pelevića u 3 reči

Podatci preuzeti sa wikipedije Dr Borislav Pelević (rođen 22. novembra1956. u selu Bublje kod Peći, na Kosovu i Metohiji, u Srbiji) je srpski političar, doktor nauka i samostalni narodni poslanik i Predsednik partije-stranke Sabor srpskog jedinstva. Bio je dobrovoljac i jedan od komandanata Srpske dobrovoljačke garde.