Apsolutna Destrukcija

Smehom protiv okupacije

Obama uvodi Demokratiju u Jemen

Obama uvodi Demokratiju u Jemen

Obama uvodi Demokratiju u Jemen

Nova vojna doktrina

Promena stare vojne doktrine „isturene odbrane“ u novu gde Saudijska Arabija preuzima glavnu ulogu u regionu Arapskog sveta pokazuje se u Jemenu. Amerika je skupu, i zahtevnu doktrinu vojnog intervencionizma prepustila Saudijcima, zadržavajući ulogu glavnog distributera vojne opreme i naoružanja. Decenijski ekonomski i verski problemi Jemena, su uspeli od države da naprave najjače žarište Vehabizma i Al Kaide u celom Islamskom svetu, pa je došlo do nove pobune Šitskih boraca, koji su uspeli svrgnuti zvanični režim Sunita koji podržava Saudijska Arabija. Ta promena nije pogodovala Americi i Saudijcima, iako se deklarativno zalažu protiv ekstremizma, pa su požurili da stvari vrate u predhodno stanje bombardujući položaje Šitskih pobunjenika koje podržava Iran. Odnos snaga se menja u regionu, pa je oslabljena krizom Amerika rešila da cenu novog rata ispostavi bogatom savezniku, tako što pruža logističku podršku i prodaje skupo naoružanje. Vuk sit, ovce na broju, a Jemen u plamenu.
Slobodan.A

Updated: децембар 23, 2017 — 6:06 pm
Apsolutna Destrukcija © 2015
error: Sadržaj je zaštićen !!!