Mlađan Dinkić – SKAKAVAC

 

Mlađan Dinkić – SKAKAVAC

Mlađan Dinkić – SKAKAVAC

Ime: Mlađan Dinkić

Godina: 51

Zanimanje: Skakavac

 

Ekonomska Destrukcija

Studirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa 10, magistar teorije i planiranja privrednog razvoja. Napisao knjigu „Ekonomija Destrukcije“. Specijalizovao se u SAD, Nemačkoj, Italiji i Belgiji, gde je prihvatio liberalni ekonomski koncept.
Šta je to liberalna ekonomija?
Uprošćeno rečeno, liberalni koncept u teoriji znači slobodu protoka kapitala, visoku konkurentnost uz labava zakonsaka ograničenja.
U praksi se u pozadini odvija proces u kom prvo nastupe „SKAKAVCI“ pa tek onda investitori.
Ko su Skakavci?
Skakavci su ekipe raznih savetnika i stručnjaka srednjeg nivoa koje angažuju krupni investitori da pripreme teren. Po dolasku u bilo koju zemlju oni likvidiaju konkurenciju uvek na isti način. Recimo da ih angažuje prizvođač usisivača, po dolasku u Srbiju odlaze u Čačak u fabriku usisivača „Sloboda“ i podmićuju direktora velikom svotom novca da upropasti preduzeće. Po propasti firme domaće tržište je prazno, a u taj prazan postor ulazi strani trgovac usisivačima kog proizvodnja neinteresuje već samo prodaja svog proizvoda iz inostranstva.Druga varijanta je podmićivanje političara da izmenom zakonskih akata onemoguće preduzeće da radi. Ova druga varijanta je poželjnija jer jednim udarcem ubije se mnogo muva.
(Za više o skakavcima pogledati filmove Majkla Mura )
Sve ove metode su morale biti poznate magistru ekonomije!
Najveća dostignuća Mlađana Dinkića:
-Zagovornik ukidanja SDK (služba društvenog knjigovodstva) i ZOP (zavod za obračun i plaćanje), dve institucije koje iz jednog centra imaju potpuni uvid i kontrolu nad svim novčanim transakcijama. Bez njih nije moguće efikasno pratiti tokove novca.
-Odustao od postupka povraćaja novca iznešenog na Kipar. Tom prilikom izjavio „To je veće od mene“
-Likvidirao celokupan domaći bankarski sektor.
-Uveo koncept investiranja gde vi, investitoru plaćate 10.000 evra po radnom mestu i time gušite domaću proizvodnju.
-Promovisao „Nacionalnu štedionicu“ kao jedinu domaću banku, a kad je narod legao na rudu kompletnu deviznu štednju banke je poverio privatnim bankama.
-Da ironija bude potpuna pobrinuo se Vašington, gde je dobio nagradu za najboljeg ministra finansija na svetu. Mlađan Dinkić je domaći SKAKAVAC koji je gore navedenim delima potpuno paralisao državni aparat i onemogućio bilo kakvu kontrolu, a omogućio špekulantima sa svih strana sveta da bez posledica isisavaju privredu. Navedena su samo sistemska dela Apsolutne Destrukcije Mlađana Dinkića, jer za sva sitnija nemamo dovoljno zakupljene memorije na serveru.:)))
Apis
Dosije apsolutna destrukcija je feljton koji će se baviti ličnostima i pojavama sklonim destrukciji.
Ocenite ličnost i delo Mlađana Dinkića u ponuđenim kutijicama ispod a u komentarima pišite po želji  NEMA CENZURE!

Updated: август 4, 2015 — 10:22 am